جامعه نیرومند دولت مقتدر: نگاهی به رابطه فرد و دولت در اندیشه و سیره امام علی(ع)
49 بازدید
محل نشر: هفته نامه پگاه حوزه، شماره 30، 17 آذر 1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی