تفکیک قوای سه گانه در نظریه های ولایت فقیه
45 بازدید
محل نشر: فصلنامه راهبرد، شماره ۳۴، زمستان 1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی