نگاهی به چیستی ولایت مطلقه فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی
50 بازدید
محل نشر: فصلنامه حضور، شماره ۵۱، زمستان ۱۳۸۴
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی