چیستی «ولایت مطلقه فقیه» در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
64 بازدید
محل نشر: مطالعات انقلاب اسلامی » پاییز 1384 - شماره 2 (18 صفحه - از 11 تا 28)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نظریه ولایت فقیه که از سوى امام خمینى ارائه شده است، تفاسیر و برداشتهاى مختلفى را در پى داشته است. واژه «ولایت مطلقه» که در مکتوبات و سخنان امام خمینى(ره) نیز تبیین و تفسیر شده است موضوع محورى این مقاله است و محقق در پى پاسخ به این سؤالات است که ولایت مطلقه به چه معنى است؟ آیا مراد از ولایت مطلقه در اندیشه امام خمینى، رهایى از هر قید و بندى است یا ولىّ فقیه داراى قید است و واژه مطلقه به معناى استبدادى نیست؟ در پاسخ به این پرسشهاى فراروى، مؤلف مى‏کوشد تا ضمن توجه به آراء مخالفان و موافقان، سخنان امام خمینى را در این‏باره بیان و دیدگاههاى موافقان و مخالفان را به اجمال با آراء و اندیشه‏هاى ایشان بسنجد و نشان دهد که تحلیل ولایت مطلقه فقیه در دیدگاههاى امام خمینى، در قالب دانش واژه «جمهورى اسلامى» قابل بررسى و ارزیابى دقیق‏ترى است. اصطلاحى که خود حضرت امام(ره) نیز بدان توجه داشت و با تأکید بر آن نظام سیاسى نوینى را پدید آورد. کلید واژه: انقلاب اسلامى، ولایت فقیه، ولایت مطلقه.