میراث سیاسی: فکر سیاسی امام موسی صدر (بخش سوم)
60 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » پاییز 1384 - شماره 31 (40 صفحه - از 181 تا 220)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در دو نوبت پیشین، بخش‏هایی از فکر سیاسی امام موسی صدر تقدیم شد. در نوشته حاضر بخش دیگری از اندیشه ایشان آورده می‏شود. در این مقاله نیز برخی عناصر اساسی فکر سیاسی امام موسی صدر نقل و برجسته می‏شود. گفتنی است غالب عناوین و تیترهای انتخابی از نگارنده است. در مباحث فراروی، همانند دو بخش پیشین، افزون بر حذف برخی مباحث و کوتاه کردن متن‏ها و نیز ویرایش صوری هیچ‏گونه دخل و تصرفی در گفتار و نوشتار امام صدر انجام نشده و مباحث ایشان به طور مستقیم آمده است.