آزادی و حیات معقول در اندیشه آیة الله محمد تقی جعفری
53 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » تابستان 1383 - شماره 26 (24 صفحه - از 117 تا 140)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دو مفهوم اخلاق و آزادى در شمار مفاهیم فربه تجویزى و از ناب ترین مباحث فلسفه سیاسى است. برجستگى این مفاهیم به گونه‏اى است که در تمامى دوره‏هاى حیات اندیشه سیاسى خود را بر ذهن و اندیشه متفکران و زندگى آدمى تحمیل کرده است. از این رو نوشته حاضر در تلاش است تا نگره یکى از فیلسوفان مسلمان معاصر در باب مناسبات اخلاق و آزادى را بکاود و با سنجش این دو مفهوم فربه فلسفه سیاسى، به طرح و آزمون مدعاى مقاله در باب اولویت آزادى بر اخلاق بپردازد. واژه‏هاى کلیدى: آزادى، اخلاق، حیات معقول، انواع آزادى، فلسفه سیاسى، فلسفه اخلاق.