الگوی مشارکت سیاسی در نظریه های ولایت فقیه
66 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » زمستان 1381 - شماره 20 (26 صفحه - از 135 تا 160)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اگر مشارکت سیاسی را به معنای عام، سهیم شدن افراد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی در نظر بگیریم، با توجه به نظریه‏های ولایت فقیه، نوع مناسبات فرد و دولت در بحث از مشارکت سیاسی از حیث نظری، کارگزارانه (ولیّ ـ عامل) است. شاخص‏های مورد نظر مشارکت سیاسی که در این نوشته مورد تحلیل قرار گرفته است عبارتند از: حق انتخاب کردن، حق انتخاب شدن، حق مخالفت و حق نظارت و انتقاد. واژه‏های کلیدی: مشارکت سیاسی، ولایت انتخابی فقیه، ولایت انتصابی فقیه، حق انتخاب کردن، حق انتخاب شدن، حق مخالفت، حق نظارت و انتقاد، واگذاری، کارگزاری، واکارگزاری.