آزادی و کارآمدی سومین نشست هم اندیشی دانشجویی حلقه نقد سیاستی
46 بازدید
محل نشر: كانون انديشه جوان پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 24 آذر 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی