مطهری و حق مردم در تعیین حکومت
49 بازدید
محل نشر: روزنامه رسالت، ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۴
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی