تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
اندیشه سیاسی 
اموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم 
 
سطح 2